För dig som äger din fastighet

Som företag så kanske man till en början hyr in sig i någons fastighet dåd etta är en smidig lösning och till en början en billigare lösning än att köpa sig en egen fastighet. Allt eftersom företaget börjar gå bättre så kanske ni behöver utöka era ytor och det blir helt klart billigare att köpa egen fastighet.

Med egen fastighet så gäller det att skapa en underhållsplan för att behålla den standard man vill på fastigheten. Allt efter åren går så kommer det oundvikliga att något måste åtgärdas. Har man då kontrollerat och fixat under tiden så behöver det inte bli så dyrt. Det gäller att man avsätter pengar till en budget för sin fastighet.

Det är inte ovanligt att man bildar ett fastighetsbolag som sköter och tar hand om de fastigheter som företaget äger. På så sätt så kan man skilja på kostnaderna för fastigheterna och den ursprungliga firman. Med en bra budget så kan renovering och underhåll av de fastigheter som man äger skötas på ett bra sätt.

Ta in ytterligare hyresgäster kan vara ett alternativ om man har stora fastigheter och man inte har behovet av alla lokaler själv. På så sätt så får företaget in pengar på den uthyrningen.