Renovera fastighetens stammar men också gamla spill- och dagvattensystem

Vid större renoveringar är det viktigt att man tar ett helhetsgrepp och även kontrollerar gällande lagar och förordningar. Sedan din fastighet byggdes kan en del regler och riktlinjer ha uppkommit som du idag måste ta hänsyn till. Du kan i samband med en större renovering åtgärda det som gäller och på så vis undvika kommande kostnader och missöden som eventuellt kan dyka upp på vägen.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du behöver byta stammarna i din fastigheten någon gång då och då på grund av rörens begränsade livslängd. Men som fastighetsägare ansvarar du dessutom för att skilja på spill- och dagvatten till olika ledningar. Det är främst för att undvika översvämningar och även nedsmutsning av grundvattnet. Det finns olika sätt att åtgärda gamla installationer och det behöver varken vara kostsamt eller svårt. Ju snabbare du tar in kunnig expertis i byggprocessen, ju enklare blir det att få till den mest ekonomiska och miljömässiga lösningen.

Med professionella aktörer som Swoosh får du ett fackmannamässigt miljötekniskt utfört arbete som du kan känna dig trygg med. De kan med rådgivning och support guida dig till rätt lösning och utföra det med största hänsyn till miljö och omgivning.